شیمانا::آموزش و آزمون آنلاین
شنبه 1397/4/30 ساعت 18:12

تاریخ بروزرسانی: جمعه 1396/7/21 ساعت 08:23

admin
ارسال شده توسط استاد شیمانا

چند نکته درباره‌ی تست زدن

چند نکته درباره‌ی تست زدن

تست‌ها را در حجم کم ولی با دفعات زیاد کار کنید تا باعث ماندگاری مطلب در ذهن شود.

1. پس از هر مطالعه، تعداد کمی تست بزنید (10 الی 15 عدد). هدف از آن، آشنایی با الگوی تستی مطلب مطالعه‌شده است.

2. هرگز به صورت انبوه تست نزنید. این گونه تست‌زنی مضراتی مثل تلف کردن تست و وقت، ایجاد خستگی و... دارد.

3. تست‌ها را به صورت گزینشی کار کنید. با این کار همه‌ی مطالب مورد مطالعه را تحت پوشش قرار می‌دهید.

4. تست‌ها را در حجم کم ولی با دفعات زیاد کار کنید تا باعث ماندگاری مطلب در ذهن شود.

 

سید رسول اسلامی - قلم چی


تست

روش تست زنی

ظرفیت ثبت پرسش و نظر تکمیل است. بعدا مراجعه کنید..
تلگرام شیمانا

کتاب های انتشارات شبقره