شیمانا::آموزش و آزمون آنلاین
شنبه 1397/4/30 ساعت 08:38

تاریخ بروزرسانی: دوشنبه 1395/6/22 ساعت 15:17

admin
ارسال شده توسط استاد شیمانا

سطوح یادگیری 5 گانه و سوالات کنکور

سطوح یادگیری 5 گانه و سوالات کنکور

سوالات كنكور سراسري معمولا در سه حيطه بالايي يعني به كار بستن، تجزيه و تحليل و تركيب ، قضاوت و ارزيابي طرح مي گردد ، بنابراين فقط فراگيراني مي توانند به آنها پاسخ گويند كه در يادگيري خود با تمرين ، تفكر و تجربه به سطوح بالايي رسيده باشند.

در روانشناسي تربيتي و يادگيري ٥ حيطه يا سطح براي يادگيري در نظر گرفته شده است
سطح ١- دانش و معلومات 
سطح ٢- فهم
سطح ٣- به كار بستن يا كاربرد 
سطح ٤- تجزيه ، تحليل و تركيب 
سطح ٥- قضاوت و ارزيابي 
( در برخي كتب ٧ سطح )
اين سطوح به ترتيب و با تمرين و تفكر و تجربه توسط دانش آموز يكي يكي درك و لمس مي گردد .
با توجه به سطح دانش آموز ( سطوح ٥ گانه) معلم مي تواند در همان سطوح سوالاتي طرح نمايد و وضعيت دانش آموز را محك بزند براي مثال براي دانش آموزي كه تازه در سطح فهم جمع و تفريق است حل مساله (سطح كاربرد) بسيار دشوار است اما سوالات سطح دانش و معلومات آسان و يا وقتي دانش آموز كاربرد مثلا جمع و تفريق را دانست به اين معني نيست كه سوالات سطح تجزيه و تحليل و تركيب (مسايل تركيبي جمع و تفريق )آسان يا حتي قابل حل باشد 🤔
 
اما سوالات كنكور سراسري معمولا در سه حيطه بالايي يعني به كار بستن، تجزيه و تحليل و تركيب ، قضاوت و ارزيابي طرح مي گردد ، بنابراين فقط فراگيراني مي توانند به آنها پاسخ گويند كه در يادگيري خود با تمرين ، تفكر و تجربه به سطوح بالايي رسيده باشند 
براي مثال يكي دو سال است كه سوالات درست و غلط ،در زيست شناسي كه سطح ٥ طرح سوال است ، بسيار دبيران و دانش آموزان را به چالش كشانده است ‼️
معمولا كتب كمك آموزشي و كنكور هاي آزمايشي چون بنادارند شبيه ساز كنكورباشند بنابراين بدون در نظر گرفتن سطح دانش آموز ، آنها هم (البته ندانسته‼️)در سه سطح بالايي طرح سوال مي نمايند و أساسا هدف كتب كمك آموزشي يا كنكور آزمايشي را مخدوش مي كنند !
به نظر اينجانب خوبست همكاران محترم آموزشي با تمرينات خود ساخته ي خود ،پيش از ارائه تكليف از كتب و يا شركت در كنكور ها ، دانش آموزان را در سطوح مختلف تقويت نمايند
تا دانش آموزان با مشكلات كمتري در آزمون و پس از آن مواجه شوند

کنکور

آزمون

سوالات

سطوح یادگیری

ظرفیت ثبت پرسش و نظر تکمیل است. بعدا مراجعه کنید..
تلگرام شیمانا

کتاب های انتشارات شبقره