شیمانا::آموزش و آزمون آنلاین
شنبه 1397/4/30 ساعت 08:36

تاریخ بروزرسانی: جمعه 1395/6/19 ساعت 14:19

admin
ارسال شده توسط استاد شیمانا

نکته و تست :: جبرواحتمال(ضرب دکارتی و تابع زوج مرتبی) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک

نکته و تست :: جبرواحتمال(ضرب دکارتی و تابع زوج مرتبی) :: سوم دبیرستان ریاضی فیزیک

تست داده شده یکی از تست های منتخب بانک سوال شیمانا است. پاسخ تشریحی آن نیز ارایه شده است تا بتوانید راه حل خود را با آن مقایسه کنید.

ابتدا روی سوال به خوبی فکر کنید و سعی کنید خودتان حل کنید. برای مشاهده پاسخ، نشانگر ماوس خود را بر روی سوال نگاه دارید. برای مشاهده دوباره سوال، نشانگر ماوس خود را از روی سوال بردارید.
تست

آزمون آنلاین

آزمون اینترنتی

مجازی

نکته

کنکور سراسری

جبرواحتمال

ضرب دکارتی و تابع زوج مرتبی

جمع بندی

ظرفیت ثبت پرسش و نظر تکمیل است. بعدا مراجعه کنید..
تلگرام شیمانا

کتاب های انتشارات شبقره